Månadsarkiv: augusti 2011

Berättelser vid Hällen

På tal om fornminnen så planerar Berättarnät Väst i samarbete med Berättargruppen 3:e Vingen och Lysekils kommun att starta ett projekt med berättartillfällen vid hällristningar. Vi har fokuserat på den så kallade Skomakarhällen vid Backa mellan Brastad och Brodalen strax öster om Lysekil.

Hällen har fått sitt namn efter den 150 cm långa mansfigur med yxa i handen som dominerar hällen. Lokalbefolkningen har sett likheter mellan ristningens yxa och en skomakarhammare och därför kallat honom för Skomakaren.

Hällen är unik på många sätt, dels är motiven ovanliga och dels är de ovanligt tätt huggna, man har dessutom gjort nya motiv över de gamla, t.ex. har Skomakaren huggits rakt över ett skepp som ser ut att segla rätt in i hans mage. Ett ovanligt motiv på hällristningar är fåglar, men här finns 10 st. Även vagnar är ovanliga och på skomakarhällen finns det två stycken och de är dessutom är olika varandra. Det finns tre forntida plogar och skeppen på hällen är helt unika med ”öron” på stävarna.
Det går inte att åldersbestämma hällen med hjälp av landhöjningen då den redan under bronsåldern låg 25 meter över havet, men man tror att de äldsta figurerna är huggna ca 1700 f Kr och att man sedan huggit in nya under 1000-2000 år. Skomakarhällen ligger längs en gammal byväg och det finns flera hällristningar längs vägen.

Under sommaren har kommunen byggt en ramp vid hällen så nu finns det både sitt-och ståplatser samt ett par platser för berättare och eldfat.

Berättelser vid Hällen beräknas starta under våren – sommaren 2012.

Kerstin Thuresson

2 kommentarer

Under Att berätta

Berättarpedagogik 4

 

Övningar som tränar lyssnandet

Tränar lyssnandet gör man i alla berättarövningar, men jag vill ändå lyfta fram dessa två.

Sagonystanet

En gammal beprövad övning i ny variant.

Ta ett antal garnstumpar i olika färger, ca en meter långa. Bind ihop stumparna så du får ett långt rep. Börja sedan improvisera en saga – och nysta samtidigt upp garnet – tills din garnstump tar slut, då måste du lämna över till nästa barn som fortsätter sagan. Om du har lika många garnstumpar som barn, kommer det sista barnet avsluta sagan samtidigt som garnet är färdig nystat. Övningen sätter gränser för pratarna och sätter lite press på de tysta. Samtidigt kan berättaren i viss mån styra hur länge man vill berätta , genom hur fort han/hon nystar upp.

Detta är en fantasiövning och en lyssnarövning.

Berätta vad du hört

Ligg stilla på golvet. Blunda, lyssna till ljud

1.Utanför huset,

2. Utanför rummet,

3.  I rummet,

4 . I er själva.

Efter varje moment får barnen berätta vad de tror sig hört. De har alltid rätt.

Mikael Thomasson

 

1 kommentar

Under Att berätta, Pedagogik

Ur bokhyllan: Skomakardottern som var besatt af orena andar

Under hösten kommer jag då och då att på bloggen publicera utdrag ur böcker i bokhyllan. Det blir både skämt och allvar, märkvärdigheter och tänkvärda ting. Om det blir någon gemensam nämnare i bidragen vet jag inte riktigt, men mycket kommer att fokusera kring folktro och spegla föreställningar och tankar i en gången tid. Jag koncentrerar mig på svårtillgängliga och ofta helt okända skrifter.

Jag börjar med kyrkoherde Pehr Tollesson skrift om skomakardottern Sara Stina Schultz som var besatt av en ond ande. Skriften utgavs 1828, 7 år efter Tollesons död. Tollesson var född i Åseda i Kronobergs län 1747 och prästvigdes 1771. Han utnämndes till hovpredikant 1792 och blev kyrkoherde i Närtuna och Gottröra 1793. Han karakteriseras som folkpredikant och sägs ha varit en ganska lärd och beläst man.

Tollesson var själasörjare på Davwiks hospital och det var där han 1783 träffade på den sjuka skomakardottern. Så här skriver Tollesson:

Hon sade sig hafwa en så stor och besynnerlig kärlek till den Onde, att hon aldrig kunde låta bli att tänka på honom, och med ett slags förtjusning umgås med honom både när- och frånvarande. Också berättade de, som woro beständigt omkring henne, att hon ofta i största hast af en oemotståndlig drift sprungit ut, likasom för att tala med någon, hörde henne ropas wid namn och sågo den Onde i hwarjehanda skepelser, än som en stor svart hund, än som en wälklädd herre, än som en fogel o.s.w.; hwarjemte de ock hörde honom än bulta, än tjuta, än raspa på wäggarne, än på annat sätt gifwa sin närwarelse tillkänna; försäkrandes de, att de alltför wäl kunde åtskilja hans bullrande tillställningar ifrån allt hwad eljest wanligt plägar förefalla.

Jag efterfrågade orsaken och anledningen till allt detta, och då berättade hon, att när hon war på 6:te året gammal, hade hon af sin fader, som då bodde i Stockholm, och emot henne skall warit mycket sträng, en gång blifwit skickad till en bagarebod med en Plåt- eller Niodalers-sedel, att derföre köpa bröd. Denna sedel hade hon tappat, och af fruktan att derföre blifwa på det hårdaste straffad, hade hon då i sin ångest tänkt kasta sig i sjön. I detta sitt uppsåt går hon till bryggan wid Nybrohamnen, och der möter henne en wacker rödklädd herre, som strax tilltalar henne med mycken godhet, säger sig weta hwad hon ärnade göra, warnade henne, gaf henne igen sin förlorade sedel, och lofwade att, om hon framdeles wille komma i hans tjenst, älska och lyda honom, skulle hon få mycket godt och ingen widare nöd behöfwa lida.

I den här beskrivningen känner vi igen bekanta sägenmotiv, både hur den onde uppenbarar sig i olika skepnader och att ett kontrakt ingås med den onde.

Tollesson beskriver ingående Sara Stinas tillstånd. Idag skulle vi närmast säga att hon var psykotisk och drabbad av hysteri, som kännetecknas av obalanserade lynnesutbrott och krampanfall.

Det är intressant att se hur sägendiktningen används för att förklara och förstå verkligheten, samtidigt bekräftas på nytt giltigheten i den kollektiva folktron. I det här fallet är det dessutom en studerad präst som lägger ut texten.

Hur gick det för Sara Stina? Genom Guds ord och nåd (och också ris) lyckades Tollesson befria henne från den onda andens makt över henne. Hon lämnade Danwiken men ”skall likwäl sedan efter någon tid fallit in i liderlighet och kommit på Spinnhuset” men senare kommit till Köpenhamn, där hon dog på 1790-talet.

Tollesson är medveten om att en del håller håller det ”för widskepligt, löjligt och orimligt att tro” att den Onde kan inta någons kropp. Men själv är han ”fullkomligt öfwertygad” att det har hänt och att det kan hända igen.

Per Gustavsson

2 kommentarer

Under Folktro och traditioner

Magiska träd

Brunskog socken är värd en resa om man är intresserad av magiska träd.

Pengatallen i Vikene. Besökaren stoppade in ett mynt i springorna i barken för att bland annat bli kvitt sjukdomar.

Nolbytallen, som folk satte bort tandvärk i. Även här har man slagit in mynt i tallen för att bli av med sina åkommor. Barn sprang barfota runt tallen på Vårfrudagen.

Per Gustavsson

Lämna en kommentar

Under Folktro och traditioner

När Ida-Maria hittade ett strumpeband

Gården jag bor på, Brattefors, ligger som jag tidigare berättat intill en dundrande och dånande fors. Bron som går över forsen har tre vackra massiva brovalv av sten som förr ledde vattnet i tre kanaler till kvarnen. Vi som bor här vet hur man skall bete sig när man går över rinnande vatten, det finns flera sägner om det och och en har jag omarbetat och förlagt till vår gård:

Ida-Maria var mjölkpiga borta på Anfasteröd. Hon hade gått och blivit fästefolk med mjölnarns Jonas. Han var bredaxlad, snäll och hjälpsam. Hon visste att hon skulle få det bra med honom.

En majdag skulle hon iväg och göra visit hos hans mamma och mormor här på Brattefors. På vägen plockade hon en stor bukett vitsippor och vårlök. Jonas hade berättat att den gamla var förtjust i vildblommorna.

En bit bort på vägen hittade hon ett strumpeband som såg alldeles nytt ut. Helt och rent var det. Vem kunde ha mistat det? Ida-Maria stoppade bandet innanför bluslivet och fortsatte smågnolande sin vandring. Fåglarna sjöng och ån flöt stilla fram, det var en vidunderligt vacker dag. Så där som det bara kan vara i Bohuslän i maj månad.

Så kom hon till bron över forsen, nu var hon nästan framme. Plötsligt kände hon hur det rörde sig där innanför bluslivet. Upp ur barmen hennes ringlade en orm som dök ner i forsen! Den ringlade vidare upp på en sten och förvandlades till en man! Aldrig hade hon sett en så fager och grann karl. Han började spela för henne på en fiol. Ida-Marias öron fylldes av den ljuvligaste musik. Inte hade hon hört något så vackert tidigare, det var helt något annat än Fredriks fiolspel vid lördagsdansen.

Men så mindes hon plötsligt vad farmor hade berättat! Det var Näcken som satt där vid forsen och spelade. Hon knep ihop ögonen, svalde, drog ett djupt andetag och sprang sedan så fort bena bar henne uppför trappan och in i huset. När hon lugnat sig berättade hon för Jonas mamma och mormor vad som hänt. Den gamla skakade på huvudet och gav Ida-Maria en kaffesked.

– Denna skall du bära med dig när du skall hit och gå över bron, annars får Näcken makt över dig och drar ner dig i forsen så du drunknar.

Vi som bor här idag vet förstås också det.
Vet ni?

Kerstin Thuresson

2 kommentarer

Under Folktro och traditioner

Berättarpedagogik 3

Två övningar som bl a tränar fantasin. Här är det viktigt att man inte kan göra fel.  

 

 

 

Diabilderna

Välj ett tema för bildvisning,  t ex ”Min fjällsemester”. Person1 får i uppgift att berätta till sina  ”bilder” . Person2 och 3 är bilden. De ställer sig helt enkelt stilla i var sin ”krånglig” ställning, Bildvisaren får nu berätta vad ”bilden” föreställer. När han sedan byter bild ändrar person 2 och 3 ställning  och bildvisaren berättar om den nya ”bilden”. Tre till fyra ”bilder” är lagom innan det är dags att låta någon annan ha bildvisning. Man kan också strunta i person 1 och istället låta eleverna räcka upp handen när de vet vad bilden föreställer. Då får man flera helt olika förslag. Självklart är alla rätt

 

 Föremål är alltid roliga att fantisera kring. Det blir lättare om man sätter in föremålet i ett sammanhang. Här är ett exempel:

Vad jag lånat ur vänners plånböcker

Håll upp föremål inför gruppen och fråga vem som haft detta i sin plånbok och varför? Ta gärna föremål som inte brukar hittas i plånböcker, t e x rakhyvel, strumpa eller dricksglas.

Lämna en kommentar

Under Att berätta, Pedagogik

Kung Rane och drottning Hud

Jag är kvar på Masesgården, men glömmer inte mitt löfte att ta er med på en resa i min hembygd Bohuslän som ju är välkänt för den rika förekomsten av ståtliga hällristningar, men här finns även gott om andra fornminnen bl.a. ett av landets märkligaste som ligger i Stenehed nära Hällevadsholm i Munkedals kommun.

Intill ett storslaget järnåldersgravfält med minst 45 gravhögar, stensättningar, resta stenar, en skeppssättning och en domarring står nio bautastenar resta på en lång rad. Någon exakt datering av stenraden finns tyvärr inte, eftersom inga arkeologiska utgrävningar har gjorts. Men gravfält av den här typen brukar oftast dateras till omkring 400-600 e.Kr.

Bautastenarna har från början antagligen varit ännu fler än de nio som finns idag. Kanske så många som elva eller tolv. De ökar jämnt i höjd från nordväst mot sydost. Den lägsta är 1,4 meter och den högsta 3,2 meter  Det som gör bautastenarna speciella är att de har placerats i en lång, något krökt rad där stenarna blir högre och högre i riktning från norr mot söder. Den kan ha använts på ungefär samma sätt som de kända stencirklarna vid Stonehenge i England.

En av flera tänkbara förklaring till stenraden finns i den gamla sägnen om kung Rane och drottning Hud:

Drottningen hade blivit imponerad av den modige kung Rane och ville gärna gifta sig med honom. Kung Rane tackade först ja, men när drottningen och hennes bröllopsfölje kom till Raneborg, hade han ångrat sig. Istället för att förbereda bröllopet hade han ridit ut på jakt. Drottning Hud blev så arg över sveket att hon lät storma och bränna ner hans borg. När hon red bort ifrån de svarta rykande ruinerna ska hon ha sagt:  ”Hittills har du kallats Raneborg men hädanefter skall du heta Svarteborg”. Kung Rane, som på långt håll sett lågorna från sin brinnande borg, förföljde raskt den flyende drottningen och hämnades genom att låta mörda både henne och hennes följe.

Detta skedde enligt sägnen just på den plats som nu heter Stenehed. Stenraden sägs sedan ha rests till minne av de dödade personerna. Stenarna kan naturligtvis ha använts som astronomisk kalender och ändå markera gravar. Men om det verkligen är den olyckliga drottning Huds bröllopsfölje som begravts här lär vi aldrig få veta. Vid Huds moar norr om Rabbaldshede ligger den s.k. drottningstenen som också sägs markera den plats där drottning Hud slogs ihjäl och begravdes av kung Rane.

Kerstin Thuresson

3 kommentarer

Under Folktro och traditioner

Berättarpedagogik 2

 Det första man måste göra i en grupp är att få dem att förstå hur kul det är att tala och berätta. Det finns en mängd sällskapslekar där man turas om med att stå i centrum, utan att någon straffas eller åker ut. Du kan säkert flera. Dessa passar utmärkt att leka när man vill skapa lust att tala inför en grupp. Här beskrivs två . Båda fungerar i åldrarna 6-100 år.

 Jag är bäst i världen

Ett barn får väja att vara världsbäst  på t ex blommor. De övriga ställer frågor. Vad den världsbäste än svarar så är det rätt. Fungerar bäst om man väljer ett ämne som man är okunnig i.

 Vatten i skon   

Dela in eleverna i två lika stora grupper. Grupp 1 sätter sig på stolar i en rad , sida vid sida. Eleverna i  grupp 2  skriver alla sitt namn på en lapp. Lekledaren samlar in lapparna, därefter får eleverna i grupp 1 var sin lapp med ett namn på.  Grupp 2 ställer sig i kö, går fram en och en och frågar: ”Är du min kompis” Frågar han eller hon rätt barn så säger det barnet ”ja var så god och sitt” och frågaren sätter sig framför.  Har däremot frågaren fel så svarar eleven på stolen: ”vatten i skon!” och då måste frågaren hoppa tillbaka på ett ben och ställa sig sist i kön. Detta pågår tills alla har hittat sin kompis.

Detta är en gammal friarlek. Ursprungligen frågade man:  Är du min fru?

Lämna en kommentar

Under Att berätta, Pedagogik

Om konsten att bli en berättare

Det är lördag kväll och jag har just anlänt till anrika Masesgården vid Siljansnäs nära Leksand för att leda en veckolång berättarkurs. Förra gången jag hade en kurs här var i mitten på december och det var bitande kallt och vidunderligt vackert med gnistrande snö vid Siljans frysta stränder. Nu är det sensommar eller kanske till och med tidig höst och landskapet har en annan skepnad

När det gäller berättarkurser tycker jag att bästa sättet att lära sig den urgamla muntliga berättarkonsten är att gå i tre steg:

1) Lyssna, lyssna på andra berättare, lyssna på berättare av olika slag som berättar olika sorters berättare, lyssna  lyssna och åter lyssna. Åk på de nordiska berättarfestivalerna och lyssna.

2)   Gå berättarkurser, gå på de kurser som erbjuds i samband med berättarfestivalen i Ljungby, gå på de kurser som många enskilda berättare har och flera av de olika berättarnätverken anordnar, gå den distanskurs som Sagomuseet har i samarbete med högskolan på Gotland. Plocka godbitarna ur kurserna och bygg din egen modell om hur du vill vara som berättare

3) Läs  och studera berättelser, sägner, sagor, myter, legender, skrönor, noveller och historiska berättelser. Fundera på karaktärer och beskrivningar av miljöer, samtal och händelser. Glöm inte att skala av, skala av, skala av när du går från text till muntlig berättelse.

Kerstin Thuresson

Lämna en kommentar

Under Att berätta

Berättarpedagogik 1

Under denna rubrik kommer jag att dela med mig av mina erfarenheter från 25 års berättande i skola och förskola.  Det blir en serie korta artiklar med exempel på övningar som man kan använda för att utveckla elevers muntliga berättande och tal. Jag kommer också att skriva om berättelsen som ett redskap för ge kunskap och väcka frågor. Kommentera gärna dessa aritklar och kom med egna idéer, då blir det ändå bättre.

 

 

Regler för lyssnandet

En lyssnarskara som inte lyssnar på berättaren, utan pratar med varandra eller sitter och ritar ,kan vara förödande för vilket självförtroende som helst.

Det är vi som vuxna som tar ansvar för att det är ett gott lyssnarklimat i gruppen. Ett sätt att försäkra sig om att man känner trygghet i berättarsituationen är att barnen tillsammans med vuxna gör regler för lyssnandet

Det som kommer upp är nästan alltid liknande.

Här är ett exempel från en 4.e klass :

  • Man skall sitta still
  • Vara tyst
  • Titta på den som berättar
  • Fråga efteråt

Listan blir något olika beroende på barnens ålder.

Detta bör alltid göras innan man börjar med berättande bland barn och unga. Vikten av att lyssna aktivt är för övrigt något som man behöver påpeka även för vuxna.

Mikael Thomasson

Lämna en kommentar

Under Att berätta, Pedagogik