Månadsarkiv: december 2010

En rumänsk julsaga

 

  Det sägs att före Jesu födelse fanns det inga andra himlakroppar förutom solen. En vinterdag kom jungfru Maria till ett hus i en liten by och bad om att bli insläppt. Husmor tyckte synd om den främmande kvinnan, men hon svarade:

     – Jag skulle gärna ge dig skydd under natten, men jag är rädd för min man. Han är ondsint. Just nu är han ute i kvarnen och mal säde. Tolv lass har han med sig, så det lär dröja till sent på natten tills han vänder tillbaka. Men när han kommer hem, då blir det hugg och slag. Både jag och mina tre döttrar får sparkar och slag av honom, utan minsta skäl.

     Mannens namn var Crăciun och hans fru visade jungfru Maria sina armar och ben som var fulla av sår och blåmärken. Även kvinnans döttrar kom fram och då visade sig en vara halt, en annan blind och den tredje orkeslös. Maria visste redan om allt detta elände, men hon låtsades inte om det, utan bad igen:

     – Tillåt mig vila i stallet åtminstone. Där är jag inte i vägen för din man.

     Då släppte kvinnan in henne på gården och Maria gick och lade sig i stallet. När natten kom födde hon en son. Crăciuns fru hjälpte henne och oxarna värmde den nyfödde med sin varma andedräkt. Sedan tändes månen och stjärnorna på himlavalvet. De lyste så stark att det syntes som på ljusa dagen. Det var som om allt omkring ville se undret. Crăciuns döttrar närmade sig det lilla barnet också. Guds moder gjorde så att de blev friska som i ett trollslag.

     Under tiden malde Crăciun färdigt säden och nu var han på väg tillbaka. Han såg sitt hus på långt håll, trots att de var sent på natten. Han undrade vad det var för något. När Crăciun kom in på gården möttes han av frun och de tre tillfrisknade döttrarna. De har berättat för honom, vem som har kommit till dem och vilka under som skett. Han förstod då att det måste ha varit Guds makt. Då såg han till att den nyfödde och dennes mor hämtades in i huset och fick all vård, de behövde.

     Från den stunden slutade mannen att vara elak. Han blev en mild och gudfruktig man. Allt detta hände på julafton och sedan dess heter denna dag Crăciun på rumänska. Varje år vid den här tiden förbereder sig folk att fira Crăciun.

 Daniel Onaca

Lämna en kommentar

Under Att berätta, Folktro och traditioner

Julklapp till berättare och lyssnare 14

Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken. 1555. Har utkommit i flera nyutgåvor som är lätt att hitta i antikvariat.

Jag har funderat på hur jag ska avsluta Sagomuseets tips på härlig julläsning. Kanske med en riktigt bra bok om konsten att berätta? Med den 815-sidiga romanen fylld av berättelser, som ännu ligger oläst och väntar på sin tid? Eller en förbisedd hembygsbok, sammanställda av lika kunniga som entusiastiska hembygskämpar?

Nej, det får bli en påminnelse om Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Detta 500-åriga storverk som ständigt bjuder på läsupplevelser,  vetande och aktuella kommentarer. Hör här:

Så öfverväldigande  äro i de nordliga landsändarna massorna af is och snö, så hemska oväder rasa, och så ogenomtrrängligt töcken råder, att de vägfarande ej kunna ens på nära håll igenkänna eller väja för den mötande, vare sig det är en vän eller ovän. Detta förhållande förorsakar allehanda svårigheter, därigenom att man på bägge sidor af vägen har antingen höga branter eller upptornade massor af snö, så att de som bära packning knappast hafva utrymme att komma fram, de må vända sig till höger eller vänster…. Ja, det förekommer ock att träden själfva, brutna af snöns tyngd, störta omkull och lägga sig såsom ett galler tvärsöfver vägen, som därigenom göres fullkomligt ofarbar, så att man endast med yxan i hand kan bana sig väg, något som jag kan intyga mångfaldiga gånger hafva händt mit och mitt sällskap.


Vinterlandskap 22 december kl 7.

Sagomuseet önskar alla en njutningsfull vinter.

Per Gustavsson

Lämna en kommentar

Under Att berätta

Julklapp till berättare och lyssnare 13

Ängeln vid Aplaryds stup. 21 berättelser & legender.                                                                                                                                             Örebro 2006. ISBN 91-7195-744-8

En bok jag använt vid jul, konfirmation, allmänt berättande och bara för mig själv när jag inte haft någon vacker blomma att titta på vid 11-kaffet. Hela boken är som ett enda stort varmt leende direkt från himmelriket.

Monika Eriksson

1 kommentar

Under Att berätta

Julklapp till berättare och lyssnare 12

Arkivarie Fredrik Skott på Dialekt-, ortnamns- och folklivsarkivet i Göteborg påminner om en bok med några år på nacken, men som inte går av för hackor.

Bengt af Klintberg: Folkminnen. Stockholm, 2007.

Radioprogrammet Folkminnen sändes varje vecka under åren 1990 till 2004. I boken med samma namn utgår Bengt af Klintberg från några av alla de lyssnarbrev som skickades till programmet. Här kan man bland mycket annat läsa om berättelser om den inmurade flickan i Torpa stenhus, talesättet ”Ingen ko på isen” och varför man inte ska lägga nycklar på bordet.

En av artiklarna som jag särskilt fastnat för är Vårbrasor och gängkrig. Här tar Bengt af Klintberg upp de ofta våldsamma grankrigen som förr förekom bland annat i Borås, Falköping, Borås och Kiruna. Konkurrerande ungdomsgäng samlade julgranar och annat brännbart som bränsle till maj- eller påskbrasor. Det gällde att få störst brasa och ett sätt att var att stjäla från ett annat gängs ”granförråd”, vilket kunde resultera i regelrätta bataljer. Traditionen lever och frodas fortfarande – i Göteborgs-Posten kan man årligen läsa om händelser i samband med grankrigen på Öckerö och Hönö.

God julläsning önskar

Sagomuseet

1 kommentar

Under Folktro och traditioner

Julklapp till berättare och lyssnare 11

Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen. Red: Håkan Tunón och Anna Dahlström. Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och Centrum för biologisk mångfald. 2010. ISBN 978-91-85205-93-6

Etnobiologi är studiet av människors användande av och föreställningar om naturen. Det handlar mycket om tyst kunskap, kunskap som har förmedlats praktiskt och muntligt från generation till generation. Olika former av berättelser, såsom sägner och till exempel ramsor om väderlek är intressanta för en etnobiolog.

Vilka källor finns för att hitta den här kunskapen? Det handlar den här boken om. Det kan låta tråkigt, men det är både spännande och lättläst. Tora Wall (som kommer till berättarfestivalen 2011) skriver om Nordiska museets folkminnessamling. Ingvar Svanberg (som tidigare varit på berättarfestivalen) skriver synnerligen tänkvärt om “Fabulat, plagiat och spökuppgifter”. Yngve och Lilian Ryd behandlar muntliga källor. Andra rubriker: “Döda ben talar”; “Morfars karta – som jag minns den”; “Träföremål berättar”.

Boken kan beställas från Skogs- och lantbruksakademien. 08-54547720 eller kslab@ksla.se.

Per Gustavsson

Lämna en kommentar

Under Folktro och traditioner

Julklapp till berättare och lyssnare 10

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. I denna bok diskuterar han vad lärande är och hur förståelse skapas. Berättandet och berättelsen lyfts gång på gång fram som ett viktigt verktyg för att skapa lust och förståelse i skolarbetet. På många sätt är denna bok det vi berättande pedagoger gått och väntat på. En aktad forskare visar- på vetenskapliga grunder- hur viktigt berättande är för lärandet.

Boken handlar om mycket mer än berättandet. Allt är klart läsvärt, men själv  började jag med  kapitlet:  ”Berättelser som verktyg för förståelse”. Där står allt vi behöver veta när vi skall vässa våra argument för berättandet och berättelsens plats i skolan.

Mikael Thomasson

Lämna en kommentar

Under Att berätta, Pedagogik

Julklapp till berättare och lyssnare 9

Småländska brott. Brott och straff i Småland under 500 år.
Redaktörer: Lennart Johansson, Roddy Nilsson & Håkan Nordmark. Historiska föreningens i Kronobergs län skriftserie 11. 2010. ISBN 91-85882-10-0

När jag för några år sedan berättade om brott och straff på galgbacken i Hamneda kom en aldrig sinande ström av intresserade och snart var det 250 personer som lyssnade. Det är ett ämne som fascinerar. Så under det lediga juldagarna ska jag kasta mig över den här boken som väntat på hyllan ett tag.

Och bara det att boken har 997 noter borgar för att det ska bli intressant och givande. Källförteckningen och litteraturlistan är på över 25 sidor. Så ska en riktigt riktigt bra bok se ut!

Men ni som avskyr noter, låt er inte avskräckas. Det här är en bok fylld med gripande berättelser och fint illustrerad. Jag har ju inte läst den, men jag vågar mig på att rekommendera den ändå.

Per Gustavsson

Lämna en kommentar

Under Att berätta

Julklapp till berättare och lyssnare 8

Jan Pedersen och Lars Svenson: Fågelsång. 150 svenska fåglar och deras läten. 2009. Max Ström. ISBN 9171261583.

I år har jag haft stor nytta av Pedersen och Svenssons bok Fågelsång när jag berättat. Där är fina och tydliga foton av svenska fåglar och dessutom kan Du höra hur de låter. Det är förvåning och glädje i barnens ögon när de hör att kattugglan verkligen säger klä-vitt. De kan också höra hur förskräckt lommen blir när Gud Fader daskar till honom med mjölpåsen. Och tänk att fåglarnas kung låter så ynklig. I de gamlas ögon glimmar det till av igenkännandets glädje och har jag lyckan med mig får jag ett minne från 1900-talets första decennier tillbaka. Jo, jag har haft nytta och glädje av boken. Kanske är det något för Dig också.

Monika Eriksson

Lämna en kommentar

Under Att berätta

Julklapp till berättare och lyssnare 7

Eva Skantze: Från Saga till Lek. Metoder att leka sagor med små och större barn. Sama förlag 2010. ISBN 978-91-978742-1-2

Boken smittar. På ett friskt sätt. Man får lust att leka.

En bok för alla leksugna berättare.

Per Gustavsson

Boken finns att köpa på Sagomuseet, 0372-14855.

Lämna en kommentar

Under Pedagogik

Julklapp till berättare och lyssnare 6

Bengt af Klintberg och Ritwa Herjulfsdotter: Jungfru Maria gick i gräset. Trollformler mot ormbett. Bilder Agneta Flock. Ellerströms förlag. ISBN978 91 7247 242-6

Jag kan känna en rent fysisk glädje när jag håller en vacker bok i min hand. En sådan bok är den här. Bengt af Klintberg och Ritwa Herjulfsdotter har sammanställt trollformler mot ormbett. Agneta Flock har på sitt alldeles eget vis klippt i papper och målat. Hon har under många år förnyat silhuettklippningskonsten och det här är makalöst bra! Trollformlerna går inte heller av för hackor. Det är stark folklig diktning. Hör bara på den här från småländska Värend.

Gub, gub, gub under granerot
stack Vår Herre Jesu i hans fot.
Sprack den som stack
men inte han som skadder vart.

Det myllrar av noanamn på ormen, det är poesi i sig: linglång, slänge-buse, ringel rangel.

Lärdom, folklighet, skönhet i förening.

Läs och njut!

Per Gustavsson

bild Agneta Flock

1 kommentar

Under Folktro och traditioner, Rim och ramsor