Etikettarkiv: Swedenborg

Night Visit

I kväll har jag sett Sally Pomme Claytons föreställning som hon skapat tillsammans med Panos Ghikas och Fotios Bergklis. En fascinerande föreställning där berättelser från många olika tidsplan smälter samman med ljud, musik, röster, fotografier och abstrakta bildrörelser. Det är en personlig livsberättelse där andeskådaren Emanuel Swedenborgs tankar och visioner bryter in i.

Night_Visit_2_w Night_Visit_3_w Nigt_Visit_1_w

4 kommentarer

Under Sagomuseets verksamhet

Emanuel Swedenborg på Ljungby berättarfestival

ESEn av de internationellt mest kända svenskarna är Emanuel Swedenborg. Naturvetenskapsman, bibeltolkare och teosof. Och inte minst andeskådare.

Den engelska berättaren Sally Pomme Clayton har tidigare medverkat på festivalen flera gånger och blivit mycket uppskattad. Nu kommer hon tillbaka och gör just en föreställning om Swedenborg.

Läs mer om den här unika multimediaföreställning på festivalens hemsida. Den ges söndag 16 juni kl 21.15 och måndag 17 juni kl 18. På måndagen följs föreställningen upp med ett seminarium där Bengt af Klintberg och swedenborgforskaren David Dunér, Lunds universitet medverkar.

Jag ser mycket fram emot föreställningen och seminariet. I väntan på det läser jag en bok från 1851,  Andeskådaren Svedenborg. En framställning af denne mans personlighet och underliga lefnadsöden, jemte utdrag ur hans egna berättelser om sina syner och andeskåderier. Boken innehåller en rad anekdoter om Swedenborg.

Jag kan inte låta bli att citera Swedenborgs berättelse om hur Carl XII har det på andra sidan.

Carl XII befinner sig, för sitt omätliga högmods skull, uti helvetet hvarest hans äregirighet skall hafva sträckt sig ända derhän, att han till och med försökt att fördrifva detta onda rikes gamla styresman, för att sedan sjelf inkräkta dennes thron. Till straff har han till gemål erhållit en ond andeqvinna, hvilken i djefvulskt högmod och herrsklystnad vida öfvergår honom. Genom denna sin övferlägsenhet skall hon, med tillhjelp af sin okufliga, imponerande vilja, plåga honom på det allragrufligaste och tvinga honom att underkasta sig det mest förnedrande förödmjukelser – till och med till saker, dem anständigheten förnekar oss att nämna.

3 kommentarer

Under Sagomuseets verksamhet