Användbar pedagogisk sagobok

111

Både som lärare i svenska i gymnasieskolan och som lärarutbildare på universitetet använde jag sagor i min undervisning men även nordiska och antika myter. Dessa genrer har mycket gemensamt och hör dessutom till ett kulturarv som det är viktigt att föra vidare till kommande generationer. Det var lätt att engagera både unga och vuxna för dessa texter. Säkert berodde detta på att berättelserna, för att anknyta till ett djuppsykologiskt resonemang, talar till vårt undermedvetna. De har ett allmängiltigt budskap som det är lätt att ta till sig och som knyter an till de värderingar om medmänsklighet som är självklara i vårt samhälle.

Det hade varit värdefullt att ha haft tillgång till en lärobok av det slag som Per Gustavsson och Mikael Thomasson nu gett ut på Natur och Kultur. Den har titeln Värdefulla sagor med den kompletterande undertiteln Lyft värdegrunden genom berättande. Per Gustavsson hör till dem som grundat Berättarnätet Kronoberg, en institution som sedan 1990 arrangerar Ljungby berättarfestival i mitten på juni, en aktivitet som vuxit sig allt större under de 25 år den existerat.

Bokens undertitel lyfter fram begreppet värdegrund, en företeelse som anses så viktig i undervisningen att den är fastlagd i Skollagen och skolans läroplaner. Som lärare är du skyldig att göra klart för eleverna betydelsen av grundläggande demokratiska värderingar och betona sådant som människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Ett utmärkt pedagogisk hjälpmedel för detta viktiga arbete är folksagorna, som genom sitt ursprung visar att detta är något som människor i alla tider har reflekterat över.

Vad är då boken Värdefulla sagor mer än en antologi med folksagor? Jo, den är pedagogiskt tillrättalagd och gör klart att det muntliga berättandet genom den direkta kontakten med åhörarna är av större betydelse än läsningen av texten. ”Berätta sagan själv” är titeln på ett inledande kapitel. Och både Per och Mikael ger från egna erfarenheter konkreta exempel på vad det muntliga berättandet kan resultera i. Boken innehåller också ett användbart pedagogiskt avsnitt som ger råd och idéer till hur man som lärare kan arbeta med sagoberättandet i klassrummet, hur ett samtal kan utformas, hur sagorna kan överföras till drama och lek för att ge några exempel.

Därefter följer ett stort antal sagor ordnade efter kategorierna demokrati, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga och utsatta och respekt för vår gemensamma miljö. Sagorna är korta och mer eller mindre välkända och de kan variera ett allmängiltigt tema. Så är det ju med många sagor att de finns återberättade i olika varianter. Här finns till exempel en av mina favoritsagor ”Prins Hatt under jorden” men kortare och med ett något annorlunda innehåll. Förvandling, list, belöning av en god gärning, straff för en ond osv. hör till det som ingår i sagorna. Här finns prinsar och prinsessor, vallpojkar och elaka bröder, trolldom och magi, allt man kan förvänta sig av en äkta saga. Efter varje saga förtecknas sagans ursprung och de flesta har förslag på frågor som kan ställas till lyssnande elever.

Allt detta gör Värdefulla sagor till ett mycket användbart pedagogiskt redskap. Den som vill förkovra sig ytterligare har nytta av den avslutande förteckningen över lästips.

I en värld som härjas av våldsverkare som skär halsen av oskyldiga människor och i religionens namn kidnappar flickor för att sälja dem som sexslavar eller gifta bort dem med krigare, våldsverkare som tvingar barn att bli självmordsbombare och som motsätter sig att flickor ska gå i skolan, känns det mera angeläget än någonsin att arbeta med värdegrunden i skolan. Sagorna är ett utmärkt material för det arbetet, och Per Gustavsson och Mikael Thomasson visar med Värdefulla sagor hur detta arbete kan gå till. Boken är på ett tilltalande sätt formgiven och illustrerad av Lisa Lanning.

Ingrid Nettervik

2 kommentarer

Under Att berätta

2 svar till “Användbar pedagogisk sagobok

  1. Var får man enklast tag på den, finns den tex på Sagomuseet till försäljning?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s