Sägenresa genom Sverige 3 PS

Vad finns det för bakgrund till föreställningen om puken?

Mjölken som gav smör och ost var en mycket värdefull tillgång i självhushållningens dagar och bidrog till att ge nödvändiga kontantinkomster. När korna gav sämre med mjölk än tidigare var det lätt att tillgripa en magisk förklaring: illvilliga häxor hade varit i farten.

I själva verket berodde sinande kor ofta på dåligt foder, små mörka och trånga ladugårdar och sjukdomar. Tjuvmjölkningen förekom också. Det var tydligen också så vanligt förekommande att Kongl. Maj:t fann det nödvändigt att skärpa straffet för denna handling. Så här låter det i en förordning från 21 januari 1773:

Göre witterligit, at ehuru Lagen uti 43 Cap. 4§ Missgärnings Balken stadgar, at then, som miölkar annor mans ko, får eller get, skal stå wid tingsdör eller rådstufwudör en tima med miölkekäril i handen; Så hafve Wi likwäl måst förnimma, at thetta straff icke warit tilräckeligt, at förekomma en slik odygd, hwilken nu, mera än förr utöfwas. Och hafwe Wi förthenskuld Oss föranlåtne, härigenom i nåder förordna, at then, som miölkar annor mans ko, får eller get, bör, föruthan det, som Lagen i förberörde måtto therom innehåller, therjemte straffas, man med sex par spö, och qwinna med fem par ris, och ärsätta wärdet af thet, som således blifwit borttagit, hwilket straff, när något thermed oftare beträdes, skal hwarje gång ökas, för then förre med try par spö och för then senare med tu par ris. Föröfrigt, och på thet en hwar må hafwa så mycket wissare warning, at ackta sig för thenna wanart och then thera följande olägenhet, wele Wi, at thenna Wår Rådiga Förordning skal årligen Walborgsmässo tiden af predikostolarne allmänneligen upläsas, samt i städerne anslås på tullportarne. Til yttermera wisso hafwe Wi thetta med Egen hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräftat låtit. Stockholms Slott then 21 januarii 1773. GUSTAF.

Per Gustavsson

Lämna en kommentar

Under Berättelser, Folktro och traditioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s