Etikettarkiv: Blända

Ur bokhyllan: Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Angående Wärends Härads Arf-Delnings Rätt 26 Junii 1772

Bländasägnen berättar om hur småländska kvinnor besegrar danska inkräktare. Som tack för tapperhet och hjältedåd fick kvinnor i Wärend (häraderna kring Växjö) lika arvsrätt med männen. Här kan du lyssna på en kortfattad skildring av vad som sägs ha hänt.

På 1700-talet diskuterades denna arvsrätt. Kongl. Maj:t bekräftade alltså 1772 att denna, som man menade, urgamla rätt fortfarande skulle gälla framgent. Förordningen säger:

Och emedan af Riks-historien är bekant, att fordna Småländske Qwinnor, Wärends Landets Inbyggarres Mödrar, til oftannämnde förmons-rätt, gjort sig på et utmärkt sätt förtiente; Ett tacksamt minne af dräpeliga gerningar äfwen hos Swenska Qwinnokönet, för framtida och efterkommande therigenom uplifwas……wele Wi genom themma Wår Allmänna Förordning hafwa Wärends Härads Arfwe-Rätt för ewärdelige tider i nåder gillad och stadfästad.

Per Gustavsson

PS Sagomuseet har dublettex av förordningen. Intresserad av att köpa, kontakta per.gustavsson@telia.com

1 kommentar

Under Folktro och traditioner